Herroepingsrecht & Privacy Policy

U wilt een product aan ons retourneren. Kijk in onze Algemene Voorwaarden voor alle details betreffende uw Recht op retour.

Na ontvangst van het / de product(en) heeft u hier 14 dagen de tijd voor. Na ontvangst van het ingevulde formulier of uw melding via email of telefonisch, ontvangt u het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen van ons retour.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt ( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument. De kosten voor het retourzenden zijn voor rekening koper.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Retouren kunt u telefonisch regelen via 0032 (0) 50 66 56 51

U krijgt van ons de retourzegels toegestuurd en U kan dan de bestelling in een van de GLS parcelshops binnenbrengen.

Privacy

Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Snuffelstore toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Snuffelstore bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Snuffelstore uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.

Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:

Snuffelstore

Kleine Monnikenwerve 30

8000 Brugge

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Snuffelstore heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Snuffelstore respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het priv√©leven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op snuffelstore ter consultatie, wijziging of verwijdering. De website van Snuffelstore maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.¬†Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Snuffelstore houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u nog vragen hebt, neem dan contact op met onze klantendienst

Scroll naar boven