, , ,

WC Net Ontstopper Soda + Javel 1,5L

3,29

Uitverkocht

Artikelnummer: 5415087006374 Categorieën: , , ,

De sterke formule op basis van soda en bleekwater is efficiënt en ontstopt snel terwijl het de buizen hygiënischer maakt.

GEBRUIKSAANWIJZING: Voorzichtig openen zonder op de fles te drukken. Giet 1/3 van de fles in de leiding zonder het stilstaand water te verwijderen. Geen kokend water, noch andere producten toevoegen en geen ontstopper gebruiken. Laat 15 minuten inwerken. Voor moeilijke verstoppingen, laat ganse nacht inwerken. Spoelen met koud water.

GEVAAR!!

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. Kan bijtend zijn voor metalen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op! niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Vormt giftig gas in contact met zuren. Buiten bereik van kinderen houden. Achter slot bewaren. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding. oogbescherming. gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Bij contact met de ogen: voorzicht afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Na inslikken: de mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een antigifcentrum (070 245 245) of arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of of het etiket ter beschikking houden. Verwijderen van de inhoud/verpakking in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Corrosieve stoffen en schadelijk voor het milieu.

Winkelwagen
Scroll naar top